SERVICE
จากความไว้วางใจ ที่ลูกค้าให้มามากกว่า 20 ปี ทางบริษัทฯ พึงคิดเสมอว่าลูกค้าคือ บุคคลสำคัญ ดังนั้นการให้บริการแก่ลูกค้าและการรับประกันสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการรับจนถึงการส่งคืน คือหัวใจหลักของบริษัท

การสกัด

จุดมุ่งหมายของบริษัทฯ คือการแยกสกัดโลหะมีค่าให้บริสุทธิ์ (99.99%) ดังนั้นจึงมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการบริการที่รวดเร็ว ประกอบกับคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตราฐาน การพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พร้อมด้วยบุคลากรผู้ชำนาญ ผลิตภัณฑ์จึงมีีคุณภาพได้มาตรฐานสากล จึงเป็นปัจจัยหลักที่เราคำนึงถึงลูกค้าเสมอมา
บริษัทฯสามารถรองรับเศษงานสกัดจำนวนมาก สามารถส่งคืนลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะทองคำ และเนื้อเงินบริสุทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ภายใน 1 วันทำการ ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์มาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องจากการวิเคราะห์ผลของเรา
    Scrap     Filling     Setting     Sweep     Polishing     Solutions

วิเคราะห์

การวิเคราะห์ผลจากห้องปฏิบัติการ ถือเป็นปัจจัยหลักของการทำธุรกิจ รับสกัดโลหะทองคำและเงิน เราจึงต้องมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยการตรวจวิเคราะห์ของเราจะมี Inductively Coupled Plasma Spectrometer (ICP) และ Atomic Absorption Spectrometry (AAS) และขบวนการ Cupellation (Fire Assay) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เฉพาะด้าน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และการปรับปรุงเทคนิคอยู่ตลอดเวลา ทำให้ ผลวิเคราะห์ที่ออกมาแต่ละชิ้นเป็นที่ถูกต้องแม่นยำเสมอมา

การผลิต

การบริหารการผลิตเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของธุรกิจ และ องค์กร การผลิต วัตถุประสงค์หลักคือคุณภาพ เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพที่กำหนดได้ มีความยืดหยุ่นที่จะปรับปริมาณการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตองสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการสกัดโลหะของเราจะมีคุณภาพและความบริสุทธิ์สูง เพราะทุกขั้นตอนการผลิตได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เครื่องจักรที่นำมาใช้มีความทันสมัยตรงวัตถุประสงค์ มีระบบความปลอดภัยสูง รวมถึงบุคลากรมากด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเป็นพิเศษ

การขนส่ง

การขนส่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิต การจัดการสินค้า การกระจายสินค้า และการบริการลูกค้า เราบริการรับส่งสินค้าให้กับลูกค้า แบบ Door to Door มีรับประกันสินค้า รับผิดชอบมูลค่าสินค้าทั้งหมดของลูกค้า ตรงต่อเวลาสามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานได้ สะดวกรวดเร็ว เราคำนึงถึงเสมอ “สินค้าที่รับมาจากลูกค้า เปรียบเสมือนเป็นสินค้าของเราเอง”
JHL METALLURGICAL CO.,LTD
24/16 MOO 2 Phraksa Mai,Muang Samutprakarn,Samutprakarn 10280 Thailand
Tel. (+662)006-6665,006-6302 Fax. (+662) 738-7793
©2014 JHL METALLURGICAL , Inc.All Rights Reserved